Hjem » Fakta

Menu

Links

Målgruppe
Fortrinsvis ældre borgere, med stort behov for pleje og omsorg.

Indflytningspjece

Kontrolrapporter

Fakta

Plejecenter Mosbølparken
Genvejen 25b - 27 
6780 Skærbæk
Telefon: 74 92 87 60 

Centerleder: Jytte D. Lorenzen
Telefon: 74 92 87 60 / 24 79 52 12
E-mail: jdl2@toender.dk    

Centersygeplejerske: Susanne Christensen
Telefon: 74 92 87 56 / 24 94 05 33
E-mail: sc4@toender.dk

Mosbølparken ejes af Skærbæk Boligforening som varetager administrationen vedrørende udlejning af lejlighederne og vedligeholdelse af bygningen. Mosbølparken består af 42 almene boliger beliggende i et plan.Omkring boligerne er der en dejlig have med mulighed for at bevæge sig rundt. Der er blandt andet mulighed at deltage i pasning af en lille have og for at spille petangue.Plejecenteret er beliggende med en fantastisk udsigt over marsken med Rømø beliggende i det fjerne.

Mosbølparkens dagcenter har 6 pladser dagligt til rådighed. Borgerne visiteres hele dage, gennem kommunens visitation.

Aktiviteter
Beboerne deltager i de daglige gøremål i den udstrækning de ønsker og magter det. Der er et aktivitetscenter/ dagcenter i huset, hvor beboerne har mulighed for at deltage i aktiviteter efter ønske. Der er arrangementer af forskellig art hver måned, hvor alle interesserede kan deltage. Der arrangeres gudstjeneste hver anden uge ved lokalområdets præster. Der foregår desuden aktiviteter løbende, så som banko, sang, underholdning m.m.

Mosbølparkens Vennekreds er en meget væsentlig del af vores dagligdag. Vennekredsens medlemskab koster 50 kr. pr. år og giver blandt andet ret til at deltage i ture arrangeret af Vennekredsen. Vennekredsen deltager herudover aktivt i arrangementer i relation til årstiderne: Sct Hansfest, høstfest, julefrokost m.m. Vennekredsen er desuden aktiv i at tilbyde et sommerhusophold for de beboere, der ønsker det. Vennekredsen arrangerer køreturer i lokalområdet.

Vi afholder bruger-/pårørendeaftener 2 gange om året en i April og en i Oktober. Formålet er at styrke den gensidige dialog i huset, det er her man kommer med ønsker for tiltag i huset og giver feed back på den daglige drift af huset.

Boligerne
Mosbølparkens boliger er plejeboliger. Alle 42 boliger er bygget fra 2002 og ombygget i 2012. Boligerne er lyse og venlige, og lever op til moderne standard med handicapvenlige toilet og bad. Boligerne er 1-rums boliger, men kan efter ønske deles op med mobile skabe. Maden leveres varmholdt fra Modtagerkøkkenet, som ligger i tilknytning til plejecentret. Mosbølparken er beliggende med et stort grønt område omkring husene.

Der er, fra de fleste lejligheder, udgang til en lille terrasse. Lejlighederne er placeret i 4 fløje, som fungerer som selvstændige grupper / miljøer. Der er desuden et fællesrum, som bruges til større arrangementer, men også til private familie arrangementer. Der røgfrit miljø i alle fællesarealer i henhold til Tønder Kommunes rygepolitik.

Ydelserne til beboerne i plejecentret er ikke visiteret, men tildeles og disponeres efter behov.

Borgerne kan efter eget valg tilkøbeengangsvaskeklude, rengøringspakke med rengøringsmidler og servicepakke med køkkenrulle, toiletpapir m.m.