Menu

Links

Målgruppe
Fortrinsvis ældre borgere, med stort behov for pleje og omsorg.

Indflytningspjece

Kontrolrapporter

Personale

Målsætningen for pleje og omsorgsafdelingen er:

  • at borgeren og deres pårørende oplever at blive behandlet professionelt med værdighed, varme og respekt
  • at borgeren og deres pårørende oplever at der er sammenhæng og smidighed på tværs af faggrupper
  • at den enkelte borger bevarer og genvinder færdigheder, så han/hun kan leve et frit og selv-stændigt liv uden at være afhængig af andre
  • at personalet trives og oplever at være en del af en organisation, der vægter udvikling og daglig læring højt

I Mosbølparken er ansat uddannet personale. Der er

  • social- og sundhedsassistenter
  • plejehjemsassistenter
  • social- og sundhedshjælpere

Desuden er der fysioterapeuter i huset to dage pr. uge.

I dagcentret er der ansat en social og sundhedshjælper.

Alle beboere har tilknyttet en kontaktperson, som sikrer at beboeren får den hjælp han har behov for og er visiteret/disponeret til. Kontaktpersonen er bindeled mellem borgeren og institution og andre instanser.

Der er altid mulighed for at tilkalde sygeplejersker til konkrete beboersituationer og til faglig udvikling. Sygeplejerskerne kommer fast i afdelingen for midlertidigt ophold.

Mosbølparkens ledelsesstil bygger på principperne i en anerkendende tilgang med udgangspunkt i de gode historier.

Der arbejdes hele tiden på at personalet er veluddannet til at løse de løbende opgaver. Refleksion og læring i hverdagen er en væsentlig faktor, som foregår på tværs af faggrupper. Det anses for en værdi at høj faglighed giver kvalitet og jobtilfredshed og at dette giver en bedre service for borgeren. Der er uddannet en række nøglepersoner, som specialiserer sig og sikrer at kvaliteten hele tiden er i top. Der er uddannet nøglepersoner for ernæring, incontinens/bleer, forflytning, praktikvejledere, care omsorgssystem, m.m.