Menu

Links

Målgruppe
Fortrinsvis ældre borgere, med stort behov for pleje og omsorg.

Indflytningspjece

Kontrolrapporter

Værdigrundlag

Værdigrundlaget for Mosbølparken er underordnet Tønder Kommunes værdigrundlag.

Værdierne et udtryk for, hvordan vi ønsker at blive opfattet udadtil i forhold til borgere. samarbejdspartnere og andre interessenter og indadtil i forhold til samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse.

Værdigrundlaget er resultatet af en proces med deltagelse af medarbejdere, tillids-og sikkerhedsrepræsentanter og ledelse.

RESPEKT. Respekt er grundlæggende i alle mellemmenneskelige realtioner og afgørende i forhold til borgeren, kollegerne og samfundet i det hele taget.
TRIVSEL. Jo bedre vi har det indbyrdes, des bedre pleje kan vi give borgeren.
HØJ FAGLIGHED. Høj faglighed skaber kvalitet, jobtilfredshed og forandringsvillighed. Vi bliver dermed rollemodel for andre og er en tværfaglig og attraktiv arbejdsplads.
MEDEJERSKAB. Medejerskab giver arbejdsglæde, ansvar, motivation, stolthed og tilfredshed. Dit engagement har stor betydning for organisationen.
FLEKSIBILITET. Fleksibilitet får dagligdagen til at fungere og øger samarbejdet og virker fremmende for udvikling og nytænkning.

I værdigrundlaget er knyttet udsagn om ”den gode adfærd” og ”den mindre gode adfærd”.